Platat z datami kolejnych wykładów z tego cyklu (27 lutego, 13 marca, 27 marca, 10 kwietnia).

Powtórka przed... Poezja Nowej Fali w kontekstach maturalnych

2021-02-27 ( sobota )
13:00
Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności 19, Poznań; online

Wykład, nie tylko dla maturzystów, będzie dotyczył debiutującej pod koniec lat 60. XX wieku nowej, olśniewającej formacji poetyckiej twórców, którzy określili się mianem Pokolenia'68. Należeli do niej między innymi: Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser czy Ewa Lipska. Program Nowej Fali podejmował zagadnienie poezji jako sztuki panującej nad językiem, biorącej moralną odpowiedzialność za słowo, mającej służyć prawdzie i pięknu.

Prezentacja dr Emilii Słomińskiej dostępna będzie na Facebooku Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza.

Zobacz www.bracz.edu.pl