Maria Krupowies

Pieśni wielokulturowego Wilna - recital Marii Krupowies (śpiew, gitara)

22.10.2017
18:00

Artystka jest wykonawczynią pieśni narodów Europy Środkowo-Wschodniej oraz folklorystką. Wzrastając w atmosferze wielokulturowego Wilna i słysząc w rodzinie stare ballady szlacheckie oraz pieśni ludowe polskie i białoruskie, litewskie i żydowskie, zaczęła w latach 90-tych zbierać pieśni polskie na Litwie oraz wykonywać je przy akompaniamencie gitary. Z czasem jej repertuar urósł do pieśni w 20 językach: polskim, białoruskim, litewskim, rosyjskim, jidysz, hebrajskim, tatarskim, karaimskim, romskim i innych. Maria Krupowies obroniła pracę doktorską na temat polskiej pieśni na Litwie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Uczyła jidysz oraz historii muzyki żydowskiej  na Uniwersytecie Wileńskim. W latach 90-tych była częstym gościem Polskiej Telewizji i Radia, szczególnie Centrum Sztuki Ludowej Radiowej Dwójki. Koncertowała w wielu krajach Europy, USA, Kanadzie, Izraelu i Japonii. Nagrała 7 albumów, w tym we współpracy z Polskim Radiem oraz muzykami z Polski.

Wejściówki 5 zł (dostępne w sekretariacie Domu Bretanii od 16.X).

Zobacz dombretanii.org.pl