Baner z nazwami zespołów.

Bunt Kwiatów - 1988, Tonfa, Flexi Geng, Olo Cbd, Popluser + Oner i Alfred - koncerty

08.10.2021

O haśle programowym BUNT KWIATÓW:

W tym roku przyglądamy się sobie - pokoleniu dorastającego w potransformacyjnej Polsce - "beneficjentom" przemian ostatniej dekady XX wieku.
Skoncentrujemy się na konsekwencjach przemian po 1989 roku: od ustanowionych relacji państwa i kościoła, przez wynaturzenia kapitalizmu, dominację w przestrzeni publicznej konserwatywnego dyskursu, po niewydolność systemową związaną z kwestiami pracowniczymi, zdrowiem czy mieszkalnictwem.
Będziemy przyglądać się strategiom oporu i językowi buntu, relacjom władzy wobec przekazów medialnych i migracji pokolenia młodych dorosłych; politykom tożsamościowym i pozainstytucjonalnym ośrodkom kształtowania postaw obywatelskich - od ruchów klimatycznych po kulturę klubową.

Seria protestów w 2020 roku (w Polsce, jak w Białorusi, czy Rosji) i pandemia ujawniły skutki poszerzających się wpływów populizmu, ksenofobii i nacjonalizmu. Obnażyły też skumulowaną niezgodę i gniew oraz potrzeby: wspierania i wzmacniania działań solidarnościowych i edukacyjnych. Dokonała się zmiana - nie możemy powrócić do rzeczywistości sprzed roku. To próba sił. A może szansa?

Wierzymy, że kwestie polityczne i aktualny komentarz dotyczący przemian społecznych łączą niezbywalne relacje z aktywną, kształtującą przestrzeń publiczną rolą i odpowiedzialnością kultury. Dlatego przejmujemy Bunt kwiatów, hasło pierwotnie wpisane w krytyczną postawę wobec ugrupowań odcinających się od dziedzictwa intelektualnego i tożsamościowego poprzednich pokoleń*, po to, by wskazać po raz kolejny na potrzebę takiego myślenia o przyszłości, które uwolnione jest od traum i szkodliwych przyzwyczajeń; W zamian zależy nam na stworzeniu przestrzeni do dyskutowania i budowania przyszłości niezwiązanej z resentymentami. Przyszłości dla pokoleń.

*Tegoroczne hasło, Bunt kwiatów, wywodzimy z Kryzysu romantyzmu Stanisława Brzozowskiego, gdzie wskazuje na kryzys romantyzmu i krytykuje nurt myślowy porównując go do Buntu kwiatu przeciwko swym korzeniom;

Odcinki BUNTU KWIATÓW dostępne pod adresem www.pawilon.tv

8 października (piątek)
Wydarzenie dedykowane koncertowi 1988 i TONFY

20: otwieramy Pawilon
21: start

1988

TONFA

9 października (sobota)

20: otwieramy Pawilon
21: start

_

Bilety w cenie 20 zł.

Bilety dostępne w:

baner