plakat

XII Młodzieżowy Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy

03.12 – 07.12.2014

Dyrekcja Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego uprzejmie informuje, że w dniach 3 -7 grudnia 2014 roku w Auli POSM I st. nr 2 w Poznaniu, przy ul. Bydgoskiej 4 odbędzie się kolejna edycja Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Kazimierza Wiłkomirskiego.

Konkurs im. K. Wiłkomirskiego jest imprezą cykliczną organizowaną co dwa lata. Impreza ta jest od ponad 25 lat jednym z istotnych elementów życia muzycznego dla młodych muzyków nie tylko w Polsce. Tegoroczna edycja konkursu jest już dwunastą z kolei. Poprzedzające ją konkursy spotykały się z dobrym przyjęciem ze strony uczestników, ich nauczycieli oraz publiczności. Laureaci naszego konkursu to w dużej części artyści, którzy kształtują obecną scenę muzyczną w kraju i za granicą.

Zadaniem konkursu jest promowanie młodych, utalentowanych muzyków oraz rozpowszechnianie wiedzy o życiu patrona konkursu, zauważenie, docenienie wartości artystycznych oraz pedagogicznych jego kompozycji. Prezentacje młodych wiolonczelistów oceniać będzie jury pod przewodnictwem prof. Markusa Nyikosa z Universität der Künste w Berlinie. Członkowie jury to znakomici muzycy i pedagodzy reprezentujący polski oraz europejski świat muzyki wiolonczelowej.

W tym roku konkursowi patronuje Prezydent Miasta Poznania, a działania organizatorów wspiera Komitet Honorowy złożony ze znakomitych osobistości poznańskiego świata akademickiego, a więc przede wszystkim pedagogów, rozumiejących wysiłki na rzecz promowania zdolnej młodzieży.

Koncert Inauguracyjny odbędzie się 3 grudnia 2014 o godz. 18 w poznańskiej Wadze Miejskiej a solistą będą laureaci I nagród ostatnich edycji konkursu. Koncert laureatów tegorocznej edycji będzie miał miejsce w auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Bydgoskiej 4 w niedzielę, 7 grudnia o godz. 12.00.

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej szkoły: http://posm2.poznan.pl w zakładce "Konkurs wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego".