u

DRZWI OTWARTE to dobra okazja, by poznać szkołę, by porozmawiać o intersującym kierunku studiów i sprawdzianie kwalifikacyjnym, który decyduje o przyjęciu na studia.

O godz. 10.00 rozpocznie się część oficjalna spotkania, od 10.30 planowane są spotkania z dziekanami poszczególnych wydziałów oraz konsultacje w pracowniach.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (dawna ASP) to uczelnia o blisko stuletniej tradycji (działa od 1919 roku), jedna z najlepszych w Polsce, największa w kraju. Obowiązujący w niej system nauczania jest dwustopniowy: 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie studia magisterskie. Na czterech wydziałach prowadzone są studia doktoranckie. Obcokrajowcy mają możliwość studiowania w języku angielskim (UAP jest jedyną w Polsce uczelnią tego typu prowadzącą zajęcia w języku angielskim). System nauczania jest kompatybilny z systemami obowiązującymi w Europie Zachodniej.

Dwustopniowy proces nauczania w praktyce oznacza, że student UAP może w procesie dydaktycznym osiągnąć kwalifikacje przypisane różnym wydziałom. Wprowadzone "pracownie wolnego wyboru" dodatkowo poszerzają zdobywane umiejętności.

UAP to 8 Wydziałów, w tym jedyny w Polsce Wydział Animacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji

Zobacz uap.edu.pl