logo

Przekroczenie po raz pierwszy progu szkoły to wielka zmiana, którą łagodniej przejdzie dziecko pewne siebie i gotowe na wyzwania pierwszej klasy. Dziecku będzie łatwiej, jeśli swobodnie zaadaptuje się w nowym środowisku, a zadania szkolne, takie jak: pisanie, liczenie i czytanie, będą dla niego proste. Gdy na początku odczuje, że sobie radzi, może stać się dobrym uczniem. A zapał w chodzeniu do szkoły nie zniknie.

Organizatorzy zapraszają na kurs specjalnie dla dzieci, które idą do pierwszej klasy. Dzieci będą wyposażone w wymagane kompetencje programowe i narzędzia intelektualne, wyćwiczą sprawne myślenie, rozwiną umiejętności społeczne w grupie rówieśniczej. A wszystko w formule treningów, eksperymentów i zabawy. Dzieci doświadczą, jak przyjemne może być poznawanie i uczenie się, a sukces na starcie w szkole możliwy.

W programie kursu:

 • Przygotowanie do pisania i ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Nauka i doskonalenie czytania, utrwalanie kształtów liter.
 • Budowanie pojęć matematycznych.
 • Działania matematyczne na poziomie wymagań I klasy.
 • Ćwiczenia na koncentrację.
 • Ćwiczenia rozwijające pamięć, twórcze i logiczne myślenie.
 • Sposoby na skuteczną naukę i odrabianie lekcji.
 • Podniesienie poczucia własnej wartości, m.in. poprzez świadomość własnych talentów i mocnych stron.
 • Nauka skutecznej komunikacji z innymi i współpracy w grupie rówieśniczej.
 • Pobudzanie pasji do nauki poprzez fascynujące eksperymenty i doświadczenia.

Rodzice otrzymują:

 • Informacje zwrotne o wynikach dzieci.
 • Informacje na temat indywidualnych preferencji dziecka w strategii uczenia się.
 • Wskazówki do pracy w domu.
 • Bezpłatne konsultacje z psychologiem/pedagogiem.
 • Wybrane warsztaty dla rodziców.
 • 12 spotkań
 • 1 raz w tygodniu po 2 godziny - 16.30 - 18.45 - od kwietnia do czerwca 2015 r.

Zapisy: biuro@wyspazmian.com tel +48 512 733 219/ 512 733 521

Zobacz www.wyspazmian.com