r

Popołudnie z dokumentem - Jan Długosz (1415-1480) - dziejopis i kronikarz. W 600 rocznicę urodzin

2015-11-27 ( piątek )
16:00-19:00
Muzeum Historii Miasta Poznania, Stery Rynek 1 (ratusz)

 1. 1.      Słowo na powitanie: dr Magdalena Mrugalska Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania), mgr Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), dr Przemysław Wojciechowski (moderator).
 2. 2.      O zaginionych źródłach w dziele Długosza i jego zmyśleniach
  - prof. dr hab. Tomasz Jurek (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk).
 3. 3.      Rękopisy Jana Długosza w polskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych
  - mgr Hanna Staszewska (Archiwum Państwowe w Poznaniu).

Przerwa - spotkanie przy kawie.

 1. 4.      Sala Królewska ratusza - wystawa pt. "Długoszowe czasy w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu".
 2. 5.      Co zostało po Długoszu? - dr Jerzy Łojko (Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie).
 3. 6.      Bitwa pod Grunwaldem - fragment XI Księgi "Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego" Jana Długosza czyta Mariusz Jankowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu).
 4. 7.      Wykład prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) z cyklu "Filary polskości: Jan Długosz" (ok. 30 min.) - emisja filmu dla osób zainteresowanych.

Spotkanie poprowadzą: Henryk Krystek i Przemysław Wojciechowski.