logo programu

Konferencja - Kształcenie i edukacja zawodowa

2017-09-28 ( czwartek )
10:00-15:00
Collegium Da Vinci, ul. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań

Konferencja podsumowująca Projekt Trio2Successi. Tematem konferencji jest: kształcenie i edukacja zawodowa.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Wydarzenie jest elementem projektu Trio2Succes realizowanego w ramach Erasmusa +. Jego celem jest poprawa szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Konferencja jest podsumowaniem działań projektowych oraz okazją do zaprezentowania wypracowanych w projekcie produktach, wśród nich m.in. "Podręcznik kształcenia z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej", "Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą", "Katalog dobrych praktyk z zakresu metod nauczania opartych na pracy".

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania. 

Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 24 września 2017 roku. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz spoldzielnie.org/new,735