Optymalizacja, efektywność i wydajność w firmie.

Optymalizacja, efektywność i wydajność w firmie

2021-11-15 ( poniedziałek ) – 2021-11-16 ( wtorek )
09:00-13:00
Internet

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zaprasza Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach: Optymalizacja, efektywność i wydajność w firmie.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zaprasza Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach: Optymalizacja, efektywność i wydajność w firmie.

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Termin: 15 - 16.11.2021

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Imporetrów, Eksporterów i Kooperacji

Czas szkolenia online: 9:00 - 13:00

Mentoring / Indywidualne doradztwo: 13:00 - 15:00

Praca zdalna, indywidualna: 15:00-17:00

Ważne!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

 • sprawny / działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 • sprawną / działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 • arkusz Microsoft Word / lub podobny - celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Program:

 1. Świadomość zarządzania jakością
 2. Identyfikacja procesów w firmie - określenie potencjałów usprawnień, zdefiniowania aktualnego poziomu efektywności procesów
 3. Filozofia Kaizen
 4. Total Quality Management (TQM)
 5. Ciągłe doskonalenie - wpływ grup formalnych i nieformalnych
 6. Narzędzia optymalizujące zyskowność firmy

Pełny program dostępny jest w załączniku.

Rejestracja do 14.11.2021

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu https://forms.gle/ZXyKmtMgYRRiKKEM6

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga:Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia:

W dobie pandemii i związanego z nią globalnego kryzysu gospodarczego efektywność stanowi kluczowy czynnik, który buduje przewagę konkurencyjną firm i pozwala im przetrwać. Efektywność organizacji zależy w dużej mierze od zaangażowanych i usatysfakcjonowanych swoją pracą pracowników. By skutecznie zwiększać efektywność organizacji, potrzebujemy liderów, którzy skupiają swoje działania na dwóch rzeczach, po pierwsze na regularnym rozwiązywaniu problemów pracowników, co zwiększa ich satysfakcję z pracy oraz, po drugie, na budowaniu zaangażowania pracowników, co przełoży się na ich efektywność.

Warsztat niezbędny dla firm w transformacji i w drodze do ciągłego doskonalenia procesów.

Uczestnicy nauczą się pokonywać przeszkody w procesie zmian oraz będą wspierać w budowaniu organizacji opartej na filozofii Kaizen, kulturze Lean Management, wykorzystującej narzędzia: 5-S, 3M, 5WHY, diagram przyczynowo - skutkowy, OFD, itp.

Zadaniem kultury organizacyjnej jest wzmacnianie postaw i działań pracowników w przedsiębiorstwie. Odpowiednio dobrane procesy oraz narzędzia, relacje i styl zarządzania jakością, a także współpracujący zespół, to kluczowe czynniki pozwalające osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w biznesie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na temat skutecznych rozwiązań optymalizujących dla firmy:

 • nie dopuszczenie do wyjścia produktu/ usługi niezgodnej
 • redukcja ilość braków
 • obniżenie kosztów
 • redukcja wartości magazynu surowców i komponentów
 • wzrost wydajności procesów
 • wzrost  efektywności pracowników
 • redukcja awarii.

Trenerka: Magdalena Robaszkiewicz

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

Program warsztatu

Zobacz forms.gle/ZXyKmtMgYRRiKKEM6