Kolejni Partnerzy konferencji pt."Problemy prawne i legislacyjne uchwał reklamowych"

Do konferencji dołączyli kolejni Partnerzy. Patronat medialny objął ogólnopolski miesięcznik Architektura & Biznes. 

Budynek Wydziału Prawa i Administracji UAM - grafika artykułu
Budynek Wydziału Prawa i Administracji UAM

Do konferencji dołączyli kolejni Partnerzy. Wśród nich patronat medialny objął ogólnopolski misięcznik Architektura & Biznes.

Czasopismo jest jednym z najlepszych w Polsce magazynów dla architekta i projektanta. A&B od lat utrzymuje status czasopisma wyznaczającego trendy na polskiej scenie architektonicznej, pobudza debatę w środowisku projektantów, zarówno z młodego pokolenia, jak i doświadczonych architektów.
Od lat czasopismo patronuje wszystkim najważniejszym wydarzeniom związanym z architekturą (w tym m.in. Międzynarodowemu Biennale Architektury w Krakowie, Open Eyes Economy Summit czy organizowanych przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki).

Architektura&Biznes: https://www.architekturaibiznes.pl/

Kolejnym Partnerem jest poznański Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.

TUP to wiodące stowarzyszenie społeczno-naukowe, działające przede wszystkim w interesie publicznym. Wśród podstawowych obszarów działania znajduje się prowadzenie i wspieranie działalności służącej zagospodarowaniu przestrzennemu miasta Poznania, a w szczególności ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Stowarzyszenie od lat upowszechnia wiedzę o zasadach gospodarowania przestrzenią, m. in. poprzez organizację konferencji oraz konkursów urbanistycznych.

TUP Poznań: http://tup.poznan.pl/

Przypminamy, że Konferencja pt. "Problemy prawne i legislacyjne uchwał reklamowych" odbedzie się w dniach 23-24 maja 2024 r.

Zachęcamy do rejestracji poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Rejestracja na wydarzenie: link
Więcej informacji: Problemy prawne i legislacyjne uchwał reklamowych | Poznan.pl (www.poznan.pl)

Dziękujemy Partnerom za wsparcie oraz zaangażowanie w rozwój przestrzeni miasta Poznania.