Konsultacje społeczne dotyczące działań w ramach kierunków "Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących działań w ramach kierunków "Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026".

Pracę nad dokumentem poprzedziły badania (maj 2022 r.) których celem było rozpoznanie potrzeb i problemów mieszkanek i mieszkańców Poznania w wieku senioralnym. Badania przeprowadzono za pomocą:

  • 12 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI): uczestnikami badań były osoby pracujące zawodowo z seniorami (pracownicy Centrum Inicjatyw Senioralnych, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej) oraz przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów i seniorzy w różnym wieku senioralnym,
  • 5 Otwartych Warsztatów Badawczych: uczestnikami warsztatów były 92 osoby w wieku senioralnym oraz 10 osób pracujących na co dzień z seniorami.                                                           

Z badań powstał raport (poniżej w załączniku), który został wykorzystany w procesie tworzenia projektu "Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026".

Kierunki, które od 2017 r. wyznaczają działania Miasta Poznania w zakresie polityki senioralnej, bazują na modelu wskazanym przez WHO dla rozwoju miast  przyjaznych starzeniu się.

Biorąc powyższe działania pod uwagę, w konsultacjach społecznych chcielibyśmy skupić się na działaniach, które w Państwa odczuciu powinny w projektowanej polityce zostać uwzględnione. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się pomysłami w ankiecie konsultacyjnej. Osoby, które nie mają możliwości wypełnić ankiety internetowej, serdecznie zapraszamy  do punktu konsultacyjnego w poniedziałki, 12 i 19 grudnia 2022 r. w godzinach od 12:00 do 17:00 w sali nr 6 (sala na parterze) Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 8 do 31 grudnia 2022 r. 

Chcielibyśmy, aby Polityka senioralna Miasta Poznania na lata 2023 - 2026 była realizowana poprzez kontynuowanie działań wskazanych w programie na lata 2017 - 2022 oraz poprzez wdrażanie nowych działań, o które w tych konsultacjach Państwa prosimy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej