Pomoc ptakom i dziko żyjącym ssakom z terenu miasta Poznania

Od 1 lutego 2024 r. w Poznaniu zaczyna funkcjonować zorganizowana pomoc dzikim zwierzętom.

Zasady przyjmowania zwierząt, które potrzebują pomocy człowieka (aktualizacja z dnia 13 maja 2024 r.):

  • odbiór zwierząt z interwencji zapewnia całodobowo Straż Miejska,
  • do odwołania nie ma możliwości samodzielnego transportu zwierząt w godzinach dyżurów DZIKIEGO SORu,
  • transportem zwierząt do punktu pierwszej pomocy zajmuje się wyłącznie Straż Miejska Miasta Poznania (procedury alarmowe - 986),
  • pomoc w ośrodku otrzymają przede wszystkim: ptaki fauny krajowej, jeże, wiewiórki, zające, ryjówki, a nawet krety oraz rodzime gatunki płazów i gadów,
  • możliwa jest także pomoc zwierzętom, takim jak: kuna, łasica, bóbr, wydra, borsuk, gronostaj,
  • DZIKI SOR ul. Św. Trójcy 22 w Poznaniu działa 7 dni w tygodniu w godzinach 10-18,
  • kontakt telefoniczny w godzinach 10-18 przez 7 dni w tygodniu: 603 673 647, 662 957 681  (numery na DZIKI SOR),
  • bezpośredni kontakt z Ośrodkiem w Spytkówkach - 793 103 623  (pod tym numerem mieszkańcy otrzymają pierwsze wsparcie i pomoc w ocenia zasadności udzielenia pomocy, jak również wskazówki co do dalszego sposobu postępowania).

Wiele dzikich zwierząt podejmowanych jest z natury bez powodu! Pamiętaj, aby nie szkodzić naturze. Przed chęcią udzielenia pomocy zwierzęciu zadzwoń na DZIKI SOR. Taki kontakt jest bardzo ważny - podczas krótkiej rozmowy otrzymasz wskazówki, co do przedmedycznej pomocy i zabezpieczenia zwierzęcia. Nie jest wskazane pojenie i karmienie młodych, rannych i chorych zwierząt. Już na etapie pierwszego kontaktu przez telefon, można zweryfikować faktyczny stan zwierzęcia.

W przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia człowieka ze strony zwierzyny łownej lub udziału zwierzęcia w zdarzeniu komunikacyjnym właściwe pozostają procedury Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Całodobowa infolinia: 61 8888 666, 61 878 41 49.

Szczegóły nowej współpracy -tutaj-

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej