Społeczni Opiekunowie Kotów Wolno Żyjących

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania uruchomia Rejestr Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta Poznania.

Społeczny Opiekun Kotów Wolno Żyjących to osoba, która dobrowolnie
i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Poznania, została wpisana do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących oraz posiada Legitymację Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

Deklaracja Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta Poznania do pobrania znajduje się poniżej.

Ci z Państwa, którzy są zainteresowani wpisaniem do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących Na Terenie Miasta Poznania, proszeni są
o wypełnienie właściwej deklaracji (wraz z podaniem adresu do korespondencji, na który zostanie przesłana legitymacja) i przekazanie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się w holu siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, lub przesłanie dokumentów drogą pocztową na adres:  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania ul. 3 Maja 46 61-728 Poznań.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numeram telefonu 61 878 1500.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej