Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

W ramach stałych zasobów pomocy społecznej, Miasto Poznań ofertuj schronienie dla osób doświadczających przemocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  prowadzonym przez Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Specjalistyczny Ośrodek:

  • oferuje  krótkotrwałe schronienie (3 miesiące, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach) dla osób doświadczających przemocy,
  • wyposażony jest w pokoje jedno-, dwu- lub wielosoobowe,
  • posiada kuchnię do wspólnego użytkowania, świetlicę, pokój zabaw dla dzieci, pokój nauki, pralnię i suszarnię,
  • oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz porady prawne,
  • mieści się w Dolnych Chybach.

Aby uzyskać skierowanie do ośrodka, należy zadzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK).

Telefon czynny jest całą dobę : 509 111 508

Jeśli nie możesz zadzwonić, wyślij SMS pod numer 516 183 943 lub wiadomość mailową  na adres: pik@m.poznan.pl

Możesz również zgłosić się osobiście do PIK przy ul. Pamiątkowa 28 w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Bezpieczne Miejsce
  • Aktualnie wyświetlana strona - Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej