Materiały edukacyjne dla dorosłych

******

"Poradnik prawny dla osób doświaczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów" Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Instytutu Psychologii Zdrowia został przygotowany w oparciu o najczęstsze pytania, kierowane przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie i świadków tych czynów do specjalistów pomocy prawnej w sytuacji przemocy domowej.

Poradnik prawny

******

"Wiedziała...nie powiedziała...." czyli o obowiązku prawnym, nie tylko społecznym reagowania na przemoc wobec dzieci w kampanii FDDS tutaj

******

W Bazie Wiedzy na stronie Centrum Praw Kobiet m.in. o przemocy domowej, ekonomicznej i seksualnej. 

*****

Kampania społeczna Stowarzyszenie OPTA "Przemoc zaraża" dostępna tutaj 

******

FDDS przypomina, że złe słowa mogą ranić na całe życie. Obejrzyj spot!

****

Profesor J.Mellibruda o polskiej przemocy domowej - artykuł 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej