Materiały edukacyjne dla seniorów

******

Komenda Wojewódzka Policji przygotowała zalecenia odnośnie bezpieczeństwa seniorów. Warto przeczytać Podręcznik Bezpieczne życie seniorów

*****

Film edukacyjno-prewencyjny zrealizowany przez Fundację ProPublika o przemocy domowej wobec osób starszy dostępy tutaj

*****

Centrum Incjatyw Senioralnych przygotowało "Poznański przewodniki seniorki i seniora" oraz "Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa". Również w tych
publikacjach czytelnik odnajdzie podpowiedź co robić w sytuacji doświadczania przemocy.

Przewodnik 

Informator

*****

O przemocy wobec osób starszych można przeczytać i posłuchać na stronie Fundacji Projekt Starsi.

BROSZURA

FILM

SPOT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej