logo

Teatr Młodego Widza - Teatr Lalek Jaś i Małgosia

2017-04-19 ( środa )
17:00
Dom kultury "Pod Lipami", ul. Pod Lipami 108 a, Poznań

Kategoria: Dziecko

Teatr Lalek Bum Cyk Cyk powstał w 2011 roku jako teatr wędrowny, wystawiający spektakle w przedszkolach, szkołach, Domach Kultury i innych przestrzeniach warsztatowych.
Korzystając z różnorodnych form lalkowych, takich jak: jawajki, marionetki, kukiełki, pacynki i przy akompaniamencie nietypowych instrumentów np. liry korbowej, akordeonu, karimby, altówki czy cytry, czarujemy magią starych baśni i wprowadzamy w świat bajek edukacyjnych i terapeutycznych. Specjalizujemy się również w warsztatach i zajęciach, organizacji imprez okolicznościowych, urodzin, festynów oraz animacji dla dzieci.
Katarzyna Hatłas - założyła Teatr Lalek Bum Cyk Cyk w 2011 roku. Przez wiele lat prowadziła warsztaty teatralne takie jak m. in. "Teatr niewielki Pana Kukiełki" czy "Czas wyobraźni" a także z zajęcia z bajkoterapii, lalkoterapii i teatroterapii w ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej a także placówkach edukacyjno-pedagogicznych i domach kultury. Prowadziła także cykle zajęć i spektakli dla dzieci w ramach grantów przeznaczonych na edukację i rozwój dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stworzyła autorskie cykle bajek edukacyjnych i terapeutycznych a także własne zajęcia i warsztaty, które od lat przyciągają dzieci w różnym wieku. Do swoich spektakli wykonuje własnoręcznie scenografie, rekwizyty a także oryginalne lalki teatralne. Organizuje imprezy okolicznościowe, urodziny, festyny i animacje dla dzieci.

Bilety w cenie 6 zł!

Zobacz www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-podlipami/odk-podlipami-aktualnosci