Dziennik budowy

  1. Co zrobić kiedy skończy się dziennik budowy?
  2. Co zrobić gdy dziennik budowy zginie w trakcie trwania budowy?
  3. Co zrobić gdy roboty zostały zakończone, a dziennik budowy zaginął?

1. Co zrobić kiedy skończy się dziennik budowy?
Należy wystąpić z wnioskiem do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę o kolejny tom dziennika.

2. Co zrobić gdy dziennik budowy zginie w trakcie trwania budowy?

  • 1. Kierownik budowy niezwłocznie składa do organu nadzoru budowlanego oświadczenie informujące o utracie dziennika budowy
  • 2. Inwestor występuje do urzędu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę o kolejny tom dziennika. Kierownik budowy zobowiązany jest umieścić informacje dotyczące zaginięcia poprzedniego dziennika oraz dotychczas wykonanych robót budowlanych i prowadzić go zgodnie z obowiązkami określonymi w prawie budowlanym.
  • 3. Kierownik budowy składa do organu nadzoru budowlanego oświadczenie informujące o utracie dziennika budowy
  • 4. Organ przeprowadza postępowanie dowodowe, by sprawdzić czy budowa przebiegała zgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej
  • 5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej na niezrealizowaną część inwestycji wydaje kolejny tom dziennika.

3. Co zrobić gdy roboty zostały zakończone, a dziennik budowy zaginął?
Nie ma wówczas możliwości otrzymania dziennika budowy. By uzyskać zgodę na użytkowanie konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Zamiast dziennika budowy do wniosku na pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć:

- oświadczenie kierownika o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania, drogi ulicy, sąsiedniej nieruchomości , budynku lub lokalu (art. 57 Prawo budowlane)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej