Co może powstać przy ul. Roosevelta?

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenów przy ul. F. Roosevelta. Mowa o działkach położonych równolegle do trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, pomiędzy Mostem Uniwersyteckim i ul. Libelta, nazywanych "dziurą toruńską". Nagrodzone koncepcje posłużą miejskim planistom do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Galeria zdjęć przedstawia wizualizacje proponowanych koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Roosevelta. - grafika artykułu
II nagroda w wysokości 20 tys. zł trafiła do: Seweryna Trzyny, Kamila Ziółkowskiego i Macieja Armanowskiego, fot. UMP/S.Trzyna, K. Ziółkowski i M. Armanowski.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, które łączyłoby Stare Miasto z Jeżycami i ukazało potencjał inwestycyjny drzemiący w dwóch niezagospodarowanych działkach należących do Miasta. Chodzi o 13 hektarów w samym centrum Poznania. 

W pierwszym etapie konkursu złożono 16 prac, spośród których do drugiego przeszło 6 koncepcji. Ostatecznie sędziowie zdecydowali nie przyznawać I nagrody, ponieważ w ich ocenie żadna z prac nie spełniła całkowicie celu, jakie postawiono przed uczestnikami. 

Kultura, hotele i miejski skwer

II nagroda w wysokości 20 tys. zł trafiła do: Seweryna Trzyny, Kamila Ziółkowskiego i Macieja Armanowskiego. Laureaci zaproponowali pomiędzy ul. Libelta a Mostem Teatralnym postawienie trzech budynków wielkością pasujących do historycznych kamienic znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Roosevelta. Nowe obiekty planowane jako inwestycja miejska lub państwowa byłyby zespołem budynków użyteczności publicznej, mogących stanowić siedziby obiektów kulturalnych (np. galeria sztuki), edukacyjnych (np. wydział uczelni) lub urzędowych. Kondygnacja na poziomie ulicy zawierałaby ogólnodostępne usługi, a poniżej - tunel dla trasy i przystanków tramwaju PST. Na terenie przewidziano miejsce dla parkingu samochodowego ukrytego w zieleni. Przestrzeń pomiędzy nowymi budynkami a torami kolejowymi przyjęłaby formę parku deszczowego.

Z kolei działkę pomiędzy Mostem Teatralnym a Mostem Uniwersyteckim zdobywcy II nagrody zaproponowali podzielić na trzy obszary inwestycyjne - dwa dla inwestorów prywatnych, jeden dla inwestycji miejskiej. Całość składałaby się z czterech budynków. Od strony Mostu Teatralnego ulokowane zostałyby dwa obiekty o funkcji biurowej. Od strony Mostu Uniwersyteckiego powstałyby dwa budynki, takie jak hotele lub apartamenty do najmu krótkoterminowego. Obiekty te wykorzystywały potencjał położenia w centrum miasta oraz bliskość dworca kolejowego. Oba zespoły zabudowy łączyłby ze sobą miejski skwer, akcentujący oś widokową ul. Słowackiego i stanowiący enklawę dla odpoczynku w środku pełnej gwaru części miasta. 

Sąd konkursowy pozytywnie ocenił m.in. wzajemne proporcje zieleni w stosunku do zabudowy, a także utrzymanie na działce od strony ul. Libelta wysokości projektowanych obiektów na podobnym poziomie, jak zabytkowe kamienice po przeciwnej stronie ulicy. Jurorzy mieli jednak kilka wątpliwości dotyczących np. lokalizacji parkingu naziemnego czy zwiększającej się wysokości zabudowy na działce pomiędzy Mostem Teatralnym a Mostem Uniwersyteckim. 

Ogród miejski i przestrzeń sportowa 

III nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymali: Wojciech Stępień, Maria Kaczorowska, Sylwia Kwiatkowska, Weronika Lendzior, Stanisław Klajs, Paweł Otocki. Laureaci założyli, że na działce pomiędzy ul. Libelta a Mostem Teatralnym rozwinięta zostanie istniejąca już tam  zieleń. W północnej części może natomiast powstać trzykondygnacyjny budynek użyteczności publicznej, przeznaczony pod funkcje kulturalne i społeczne. Obiekt mógłby posiadać taras na dachu, a umieszczona w narożniku budynku wieża pełniłaby funkcję punktu widokowego.

Z kolei na terenie od Mostu Teatralnego do Mostu Uniwersyteckiego zdobywcy III nagrody przewidzieli urządzenie dwóch przestrzeni o różnym charakterze i przeznaczeniu - zieloną i sportową. Ta ostatnia wyposażona byłaby w boiska do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, uzupełniona o budynek mieszczący szatnie i toalety. 

Projektanci na obu działkach duży nacisk położyli na zagospodarowanie istniejącej już zieleni, a także jej rozwój. Oba tereny połączone byłby nieregularnym alejkami parkowymi, dokonano by nasadzeń rodzimych gatunków drzew, krzewów, traw i kwiatów. Ponadto zaprojektowano wąskie koryta sztucznych strumieni, które mają naśladować kształt naturalnych cieków wodnych. Strumienie zaczynają się i kończą dwoma oczkami wodnymi, które stanowią integralną część naturalnego terenu zielonego, a jednocześnie pełnią rolę zbiorników retencyjnych na deszczówkę. Wszystko to stworzyłoby ogród miejski o naturalnym charakterze. 

Zdaniem jurorów plusem jest decyzja projektantów o przeznaczeniu terenu w dużym zakresie pod strefy zielone. Minusem pracy jest brak propozycji względem istniejących ciągów komunikacyjnych - ul. Św. Marcina i Roosevelta. Jako dyskusyjne i wymagające analiz, oceniono rozwiązania szczegółowe: sposób doboru zielni i skomunikowania z przestrzenią ul. F. Roosevelta, układ ścieżek, charakter architektury. 

Nagrodzone koncepcje oraz wytyczne sądu konkursowego posłużą pracownikom Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Konkurs studencki 

Równolegle Miasto Poznań przeprowadziło także konkurs studencki. Zgłoszono do niego aż 58 prac. Jurorzy przyznali trzy nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia. I nagroda w wysokości 7 tys. zł trafiła do Marty Staniszewskiej i Martyny Domaradzkiej, studentek Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.
WUiA/JZ