Rośliny potrafią rozpoznawać swoich krewnych

Rośliny posiadają zdolność rozpoznawania i faworyzowania krewnych. Zjawisko to, powszechne w świecie zwierząt zaobserwowali u roślin naukowcy z McMaster University w Hamilton w Kanadzie.

Rośliny posadzone w sąsiedztwie osobników tego samego gatunku, ale wywodzących się od innego przodka zaczynają współzawodniczyć, z kolei w obecności "rodzeństwa" (potomstwa tej samej rośliny macierzystej) są bardziej zgodne. Niespokrewnione osobniki posadzone we wspólnej doniczce rywalizują o wodę i składniki mineralne w glebie. Rozwijają bardziej rozbudowany system korzeniowy, aby zdobyć więcej pokarmu niż sąsiedzi. Natomiast, gdy rosną razem z krewniakami nie rozwijają większych korzeni.

Badaczki Susan A. Dudley i Amanda L. File doszły do takich wniosków obserwując zachowania rukwieli ( Cakile edentula ), występującej na plażach Ameryki Północnej. Różnice w reakcjach rukwieli na krewnych i obcych obserwowano tylko wtedy, gdy rośliny dzieliły wspólną donicę, dlatego badaczki podejrzewają, że w rozpoznawaniu rodzeństwa pomocne są jakieś interakcje systemów korzeniowych.

Może to oznaczać, że aranżując rozmieszczenie roślin w swoim ogrodzie powinniśmy kierować się podobnymi zasadami, jak podczas sadzania przy stole gości przybyłych na przyjęcie, żartują autorki pracy na łamach pisma "Biology Letters". Dudley podkreśla, że odkrycie jej zespołu nie jest niczym nowym dla ogrodników, którzy od dawna wiedzą, że pewne gatunki roślin się lubią, a niektórych lepiej nie sadzić obok siebie. Naukowcy dopiero teraz zaczynają to rozumieć.

Źródło:

PAP Nauka w Polsce