W Poznaniu wyznaczone są 4 kąpielisk, zlokalizowane na największych zbiornikach wodnych:

  • Krzyżowniki (na jez. Kierskim),
  • Strzeszynek (na jez. Strzeszyńskim),
  • Rusałka (na jez. Rusałka),
  • Kiekrz (na jez. Kierskim).

Organizator kąpielisk - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR) jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpieliska mają być otwarte, przekazać Prezydentowi Miasta Poznania (Wydziałowi Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania) wniosek o umieszczenie kąpielisk w wykazie kąpielisk (art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Rada Miasta Poznania określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja:

  • wykaz kąpielisk na terenie gminy (art. 37 ust 2 ustawy Prawo wodne),
  • sezon kąpielowy (art. 37 ust 1 ustawy Prawo wodne).

Na 2024 rok - Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XCIX/1927/VIII/2024 z dnia 26 marca 2024 r.