W Poznaniu wyznaczonych jest 6 kąpielisk, zlokalizowanych na największych zbiornikach wodnych:

  • Malta (na jez. Maltańskim),
  • Krzyżowniki (na jez. Kierskim),
  • Strzeszynek (na jez. Strzeszyńskim),
  • Rusałka (na jez. Rusałka),
  • Kaskada (na jez. Kierskim),
  • Kiekrz (na jez. Kierskim).

Organizator kąpielisk - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR) jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpieliska mają być otwarte, przekazać Prezydentowi Miasta Poznania (Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania) wniosek o umieszczenie kąpielisk w wykazie kąpielisk (art. 37, ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Rada Miasta Poznania określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja:

  • wykaz kąpielisk na terenie gminy (art. 37 ust 2 ustawy Prawo wodne),
  • sezon kąpielowy (art.37 ust 1 ustawy Prawo wodne),
  • maksymalną liczbę kąpiących się na terenie poszczególnych kąpielisk.

Na 2019 rok - Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XI/159/VIII/2019 z dnia 14 maja 2019 r. (zmieniona uchwałą RMP Nr XII/163/VIII/2019 z dnia 28 maja 2019 r.).