KĄPIELISKA W POZNANIU

Kąpielisko Malta - zlokalizowane na jeziorze Maltańskim:

 • lokalizacja - południowy brzeg jeziora,
 • plaża trawiasto-piaszczysta -  100 m linii brzegowej,
 • strefę kąpieliska wyznaczają pomosty żelbetowe okalające kąpielisko,
 • zaplecze kąpieliska stanowi budynek murowany z sanitariatami,
 • brak możliwości zakotwiczenia sprzętu wodnego,
 • duża liczba kąpiących się  - 500 osób (wg POSiR).

Załączniki


Kąpielisko Krzyżowniki - zlokalizowane na jeziorze Kierskim:

 • lokalizacja:  południowo - wschodni brzeg jeziora,
 • plaża piaszczysto-trawiasta - 45 m linii brzegowej;
 • miejsce do kąpieli wyznaczone za pomocą bojek,
 • przy kąpielisku pomost na sprzęt pływający,
 • zaplecze kąpieliska stanowi pawilon typu kontener, w którym znajdują się sanitariaty ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym oraz 2 sanitariaty przenośne typu TOI TOI w sezonie letnim;
 • duża liczba kąpiących się - 300 osób (wg POSiR).

Załączniki


Kąpielisko Strzeszynek - zlokalizowane na jeziorze Strzeszyńskim:

 • lokalizacja - wschodni brzeg jeziora,
 • plaża piaszczysto - trawiasta - 65 m linii brzegowej,
 • kąpielisko wydzielone jest pomostem pływającym,
 • zaplecze kąpieliska stanowi murowany pawilon sanitarny oraz 11 toalet TOI TOI,
 • przy kąpielisku pomosty z możliwością cumowania sprzętu wodnego,
 • duża liczba kąpiących się - 700 osób (wg POSiR).

Załączniki


Kąpielisko Rusałka - zlokalizowane na jeziorze Rusałka:

 • lokalizacja - północno - wschodni brzeg jeziora,
 • plaża piaszczysto-trawiasta, 96 m linii brzegowej,
 • kąpielisko wydzielone przez pomost o konstrukcji stalowo-drewnianej - molo oraz liny z bojami,
 • zaplecze kąpieliska stanowi pawilon murowany z sanitariatami oraz 5 sanitariatów przenośnych typu TOI-TOI w okresie letnim;
 • przy kąpielisku pomosty z możliwością cumowania sprzętu wodnego,
 • duża liczba kąpiących się - 500 osób (wg POSiR).

Załączniki


Kąpielisko Kiekrz - zlokalizowane na jeziorze Kierskim:

 • lokalizacja - pólnocny brzeg jeziora,
 • plaża trawiasto-piaszczysta -  41 m linii brzegowej,
 • strefę kąpieliska wyznaczają boje dla umiejących i nieumiejących pływać,
 • zaplecze kąpieliska stanowią toalety leśne i kabiny typu TOI-TOI,
 • obok kapieliska funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego,
 • duża liczba kąpiących się  - 300 osób (wg POSiR).

Załączniki