Projekt "Aware&Fair" - Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miejska i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)" zakończony w czerwcu 2013 roku, realizowany był w ramach międzynarodowego partnerstwa, w którym uczestniczyli: Miasto Hanower (Partner wiodący), TransFair Germany (Niemiecka Organizacja Sprawiedliwego Handlu), Miasto Litomierzyce (z Czech), Miasto Miskolc (z Węgier), Miasto Blantyre (z Malawi), Miasto POZnań oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My". Realizacja projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Funduszu EuropeAid trwał 24 miesiące.

Międzynarodowa Strona Projektu: http://www.awarefair.org/

EuropeAid
Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym
Unii Europejskiej i Miasta Poznania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej