Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Cybiny w Poznaniu" o pow. 182,66 ha, ustanowiono na mocy rozporządzenia Nr 22/08 Wojewody Wlkp. z dnia 4 września 2008r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 168, poz. 2813).

Cel : ochrona krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej