Wydane o Poznaniu

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Biblioteka Raczyńskich - pełniąca również funkcję biblioteki regionalnej - od ponad 170 lat gromadzi piśmiennictwo o Poznaniu i Wielkopolsce. Od 1999 roku organizuje doroczny przegląd wydawnictw dotyczących Poznania i związanych z nim postaci, promując w ten sposób nie tylko poznańskie środowisko naukowe i literackie, ale również miasto - "warte Poznania". Wszystkie publikacje, które ukazały się w roku poprzednim, eksponowane są wiosną w głównym gmachu Biblioteki przy Placu Wolności na wystawie zatytułowanej "Wydane o Poznaniu". Najciekawsze i najpiękniejsze posnaniana honorowane są Nagrodą im. Józefa Łukaszewicza - pierwszego bibliotekarza (dyrektora) Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852 i autora pierwszej monografii miasta Poznania. Nagroda ta jest nawiązaniem do tradycji przedwojennej nagrody Rady Miejskiej za badania nad historią Poznania. Doroczne nagrody wyróżnionym autorom i wydawcom wręcza Prezydent Miasta Poznania podczas uroczystego otwarcia wystawy w Bibliotece Raczyńskich.