x

Wykład "Niezawodni w walce. Działania bojowe Wojsk Wielkopolskich w latach 1919-1920"

2019-01-10 ( czwartek )
18:00
Sali Posiedzeń PTPN , ul. Mielżyńskiego 27/29

Wykład wygłosi dr Bartosz Kruszyński z Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM.
Szerokie zainteresowania badawcze dr. Bartosza Kruszyńskiego zaowocowały licznymi publikacjami, wśród których znalazły się m.in. monografie: "To, co po Tobie mam najdroższego, a co jest nasze. Biografia ppłk Zbigniewa Stanisława Kiedacza (1911-1944)" (Toruń 2004), "Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921" (Poznań 2010), "Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej" (Poznań 2011), "Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie - największych wojnach przełomu XX/XXI wieku (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich)" (Poznań 2011), "Garnizon Poznań w II Rzeczypospolitej. Wojsko w życiu miasta" (Poznań 2013) oraz "Kaczmarek Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas fazy wstępnej I wojny światowej w roku 1914" (Poznań 2018). Dr Bartosz Kruszyński jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz popularyzatorem nauki.

Wykładowi tradycyjnie towarzyszyć będzie tematyczna wystawa, przygotowana przez pracowników Biblioteki PTPN. Zarówno na wykład, jak i na wystawę - wstęp wolny!

opr.sw

Zobacz ptpn.poznan.pl/