Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie jest autorskim projektem realizowanym od wielu lat przez straże miejskie i gminne z województw pomorskiego i kujawsko - pomorskiego. Przedsięwzięcie to skierowane jest do uczniów szkół średnich z terenu poszczególnych województw. Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z poprawą poczucia bezpieczeństwa w ich środowiskach lokalnych.

W roku szkolnym 2018/ 2019 Straż Miejska Miasta Poznania, wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, organizuje II Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie. Najlepsi uczniowie, wyłonieni w drodze dwustopniowych eliminacji, zostaną zakwalifikowani do finału, w którym będą musieli wykazać się własną inicjatywą nie tylko proponując, ale przede wszystkim wdrażając w życie rozwiązania poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców swojej najbliższej okolicy. Możliwy zakres tematyczny wdrażanych rozwiązań jest bardzo szeroki - od inicjatyw na rzecz ochrony środowiska aż po poprawę bezpieczeństwa w komunikacji.

Finał Olimpiady  zostanie przeprowadzony pod koniec marca 2019 r. Dla wszystkich laureatów organizatorzy oraz sponsorzy przygotują atrakcyjne nagrody, między innymi zwycięzca Olimpiady otrzyma indeks upoważniający go do podjęcia studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie?

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich z terenu Poznania, Kalisza, Swarzędza, Czerwonaka, Murowanej Gośliny, Śremu, Wrześni i Gostynia. Z tych miast, straże miejskie i gminne wyraziły chęć współpracy w organizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo, do uczestnictwa w Olimpiadzie  zostaną zaproszeni uczniowie szkół z Grodziska Wielkopolskiego i Wągrowca będących pod patronatem WSB.

Założenia Olimpiady

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz zachęcenie ich do poznania przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży. To wiedza bardzo przydatna, przede wszystkim w życiu codziennym, gdyż młodzi ludzie będą wiedzieli, jak zachować się w różnych sytuacjach, gdy bezpieczeństwo innych lub ich samych będzie zagrożone. Olimpiada to także kreowanie postaw przyszłych działaczy społecznych.

Nagrody

Nagrodą główną będzie indeks w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zwycięzcę poznamy podczas uroczystego finału Olimpiady, który odbędzie się 28 marca 2019 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej. Natomiast na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne  nagrody i upominki.

Organizatorzy

  • Straż Miejska Miasta Poznania
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Współorganizatorzy

  • Straż Miejska w Kaliszu
  • Straż Miejska w Swarzędzu
  • Straż Miejska w Murowanej Goślinie
  • Straż Miejska w Śremie
  • Straż Gminna w Czerwonaku
  • Straż Miejska w Gostyniu
  • Straż Miejska we Wrześni