Wybory do Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

Przewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice ogłasza nabór kandydatów na sześciu członków do Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, będących wybieranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, a także klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku.

Przewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice ogłasza nabór kandydatów na sześciu członków do Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, będących wybieranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, a także klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku.

Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w szczególności będzie działać w obszarach zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów, wspierania aktywności ludzi starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu i pozytywnego społecznego wizerunku, rozwoju form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie osiedla.

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice prowadzony jest od dnia ogłoszenia do dnia 6 października 2017 r.

Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice należy dokonać na Karcie Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem "Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice" do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,
I piętro, pokój 108A.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki