WARUNKI OSIEDLENIA DLA REPATRIANTÓW

Wniosek o wypłatę środków z budżetu państwa przyznanych decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta, który osiedlił się na terenie Poznania wypłaca Prezydent Miasta Poznania.

Miasto Poznań po otrzymaniu uprawomocnionej Decyzji Pełnomocnika, wzywa repatrianta do wstawienia się w Urzędzie i przedstawienia numeru konta, na które ma być przekazane świadczenie finansowe.