Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023, w tym w szczególności cele programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2017-2023 oraz formy ich realizacji.

Konsultacje społeczne odbywały się w terminie od 17 maja do 1 czerwca 2018 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 308/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023.   

Powyższe zarządzenie zostało wydane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4  ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu dokumentu, które należało składać na formularzu opinii i uwag.

W ramach konsultacji społecznych uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023 zgłoszono uwagi, które zostały przedstawione w załączonym zestawieniu. Uwagi wpłynęły drogą elektroniczną.

Bardzo dziękujemy za udział w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej