Aktualności energetyczne

 • Poznański Dzień Energii 2017 - konkurs plastyczny "Maluję z Energią"

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym obchodzić będziemy Poznański Dzień Energii, który miejmy nadzieję zagościł już na stałe do kalendarza poznańskich wydarzeń.

Podobnie jak w ubiegłym roku organizację tego wydarzenia poprzedza konkurs konkurs plastyczny pod tytułem "Maluję z Energią", który kierujemy do poznańskich szkół i przedszkoli.

Czekamy na ciekawe i kreatywne prace, które będą stanowić inspirację dla wszystkich działań związanych z produkcją, przetawrzaniem i efektywnym (czyt. oszczędnym) wykorzystaniem energii. 

Podobnie jak w ubiegłym roku zwycięscy mogą się spodziewać ciekawych nagród ufundowanych przez Partnerów Poznańskiego Dnia Energii. Ponadto prace, która zdobędą I miejsce zostaną wykorzystane do promocji "Poznańskiego Dnia Energii" w roku 2018.

Wybrane prace zostaną również elementami wystawy zorganizowanej w holu Urzędu Miasta na Placu Kolegiackim.

Wręczenie upominków dla laureatów oraz osób wyróżnionych nastąpi w trakcie wydarzenia "Poznański Dzień Energii" w dniu 9 września 2017 roku.

Regulamin i zgłoszenia do konkursu znajdziecie w załączonych plikach.

Załączniki


 • Ubóstwo energetyczne

Ubóstwo energetyczne jest zjawiskiem, które polega na doświadczeniu trudności (braku możliwości) w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych za przystępną cenę w miejscu swojego zamieszkania.

W podejściu absolutnym weryfikuje się gospodarstwa domowe, czy są w stanie pokryć koszty energii  w ramach posiadanego budżetu. Jeżeli wydatki na potrzeby energetyczne przekraczają próg 10%, gospodarstwa te uznawane są za ubogie energetycznie. Wyróżnia się trzy główne czynniki, które wpływają na zjawisko ubóstwa energetycznego:

 • efektywność energetyczna gospodarstwa domowego,
 • ceny energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu,
 • poziom dochodu gospodarstwa domowego.

Omawiane zjawisko może doprowadzić do m.in. negatywnego wpływu na zdrowie fizyczne oraz psychiczne, do degradacji budynków, zwiększenia zadłużenia oraz zwiększonej emisji dwutlenku węgla.

Wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną przygotowaliśmy ankiety, które pomogą ocenić to zajwisko w naszym mieście.

Zapraszamy do ich wypełnienia poprzez poniższe odnośniki.


 • 10 listopada 2016r. - zawarto umowy na grupowy zakup energii elektrycznej i gazu w roku 2017.

W dniu 10 listopada 2016r. w Sali Sesyjnej S2 zawarto umowy na zakup energii elektrycznej oraz gazu z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych przeprowadzonych  przez Miasto Poznań.

Miasto Poznań po raz piąty przeprowadziło postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii elektrycznej. Z uwagi na dotychczasowy sukces, do grupy zakupowej w roku 2016 przystąpiło 62 uczestników (o trzech więcej niż w roku ubiegłym). W jej skład oprócz Miasta Poznań i podległych mu jednostek weszło również 13 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i wiele podmiotów z terenu Miasta i w/w gmin.

W ramach postępowania ofertę złożyły trzy przedsiębiorstwa energetyczne, z których najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła spółka ENEA S.A. Łączna wartość umów grupy zakupowej na rok 2017 wynosi ok. 67 mln zł, w tym wartość umowy Miasta Poznań szacuje się w wysokości ok. 10,3 mln zł brutto. Pomimo wzrostu cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, Poznańska grupa zakupowa zdołała uzyskać oszczędności, które szacuje się w wysokości ok. 50 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego i ok. 48 mln zł w stosunku do cen taryfowych. W ramach umów na grupowy zakup energii zastosowano mechanizm indeksacji ceny w przypadku obniżki cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, która pozwala na osiągnięcie dodatkowych oszczędności.

Po raz trzeci Miasto Poznań przeprowadziło również  postępowanie przetargowe na grupowy zakup gazu dla swoich jednostek organizacyjnych.

W ramach w/w postępowania ofertę złożyła spółka PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Wartość umowy Miasta Poznań szacuje się na ok. 8,3 mln zł brutto, a oszczędności w roku 2017 szacuje się na kwotę ok. 700 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego oraz ok. 1 mln zł w stosunku do cen taryfowych. Zastosowany w umowie mechanizm indeksacji może pozwolić na osiągnięcie dodatkowych oszczędności

Ze strony Miasta Poznań obie umowy zostały zawarte przez Panów Tomasza Lewandowskiego i Macieja Wudarskiego Zastępców Prezydenta Miasta Poznania.


 • Noc Naukowców znowu w Poznaniu!

Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Noc pełna niezapomnianych wrażeń! W tym samym czasie 30 września 2016r. w całej Europie odbędą się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem: Researchers' Night. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy.

Tej jedynej nocy naukowcy odejdą od swoich codziennych obowiązków, aby bawić się wspólnie z publicznością. Każdy będzie mógł się przekonać, że nauka jest pasjonująca i ciekawa. Zobaczymy naukowców w nietypowych sytuacjach, a publiczność w roli naukowców.
Czeka nas noc pełna atrakcji: pokazów, eksperymentów, warsztatów.

Nie można przespać tej Nocy!

Dla kogo?

Program Nocy Naukowców jest skierowany do wszystkich, niezależnie od wieku. Każdy znajdzie w nim coś ciekawego.
DZIECI - konkursy, eksperymenty, warsztaty.
MŁODZIEŻ - konkursy, warsztaty naukowe, warsztaty.
DOROŚLI - pokazy, konkursy naukowe, warsztaty naukowe,
WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE - zwiedzanie laboratoriów, warsztaty, pokazy naukowe z udziałem publiczności.

Na wszystkie imprezy i koncerty Nocy Naukowców WSTĘP WOLNY.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej
w ramach konkursu w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.


 • Poznański Dzień Energii 2016

Już 10 września  (sobota) zapraszamy Was na Poznański Dzień Energii do Parku im. Kasprowicza na terenie przyległym do Hali Arena !!!

Od 14:00 czeka na Was mnóstwo atrakcji, w tym: pokazy i kursy tańca, konkursy z nagrodami, występy muzyczne, pokaz iluzjonistyczny, warsztaty ekologiczne i muzyczne, tworzenie lampionów i latawców, maraton spiningowy, stacjonarny triathlon, porady trenerów, pomiary sprawnościowe, kącik zabaw dla dzieci, eksperymenty laboratoryjne, pokazy specjalistycznego sprzętu, edukacja energetyczna, porady ekspertów, panele dyskusyjne, mammobus i wiele innych atrakcji..

 • Krótka relacja z wydarzenia:

10 września 2016r. przeszedł już do historii tak jak pierwszy Poznański Dzień Energii, który obył się w Parku im. Jana Kasprowicza. Kiedy kurz już opadł przed oczami pozostały nam tylko zadowolone twarze mieszkańców, którzy tak licznie przybyli. W naszym mieście był to pierwszy taki piknik z ENERGETYCZNYM przesłaniem edukacyjnym. Poznaniacy mogli się dowiedzieć jak świadomie korzystać z energii i jak być eko. Podczas festynu można było brać udział w wielu przygotowanych na ten dzień atrakcjach zarówno rozrywkowych jak i naukowych. W strefie laboratoryjnej, studenci Politechniki Poznańskiej pokazywali, m.in. jak stworzyć prąd z niczego. Na stoiskach doradczych i warsztatowych Poznaniacy mogli się dowiedzieć m.in. jakie możliwości dają odnawialne źródła energii, jak świadomie i racjonalnie gospodarować energią, a także jak sami możemy ją wytwarzać i odzyskiwać. Na naszym miejskim stoisku przygotowaliśmy m.in. konkursy wiedzy na temat energii oraz materiały informacyjne na temat oszczędzania energii i tego jakie Miasto Poznań prowadzi w tym zakresie działania. Nasz PYRCLOCK też pracował i odliczał czas na nowych pyrach.. Uczestnicy tego wydarzenia mogli oglądać też pokazy tańca, iluzji i występy zespołów muzycznych. Gwiazdą wieczoru była MARGARET. Po jej koncercie, na zakończenie dnia energii odbył się wyjątkowy pokaz iluminacji świetlnej na Hali Widowiskowo - Sportowej Arena, podkreślający niezwykle ciekawy charakter tego obiektu niewidoczny po zmroku przy tradycyjnym oświetleniu.

Poznański Dzień Energii zgromadził tłumy Poznaniaków, którzy licznie przewijali się przez Park Kasprowicza i przez cały czas trwania tego wydarzenia byli jego aktywnymi uczestnikami. Do zobaczenia w przyszłym roku..?!


 • 10 września 2016r. w godzinach 10.00 - 14.00 na terenie Elektrociepłowni Karolin organizowana jest kolejna edycja tzw. Ciepłej Soboty z VEOLIĄ w Poznaniu. 

Ciepła Sobota z Veolią - czyli tradycyjne Drzwi Otwarte w Elektrociepłowni Karolin ​- od kilkunastu lat budzą ogromne zainteresowanie mieszkańców Poznania. Całymi rodzinami licznie przybywają oni w drugą sobotę września, aby zobaczyć, jak powstaje ciepło i prąd, zajrzeć w miejsca niedostępne na co dzień dla osób postronnych. Po zakończeniu odwiedzin w Karolinie zapraszamy pod Arenę na Poznański Dzień Energii -  gdzie Veolia będzie również z nami.

 • Krótka relacja z wydarzenia

Jak co roku w drugą sobotę września można było zwiedzić elektrociepłownię Karolin w ramach tzw. "Ciepłej Soboty z Veolią". Wielu zainteresowanych gromadziło się przy przygotowanych specjalnie na ten dzień stanowiskach ekspertów energetycznych, pokazach ratownictwa i pierwszej pomocy, a także warsztatach poświęconych energii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy o tematyce energetycznej i ekologicznej. W specjalnym autobusie chętni mogli oddawać krew. Z licznych atrakcji korzystali zarówni dzieci, jak i dorośli.


 • Maluję z Energią - konkurs plastyczny

Wydział Godpodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania ogłasza konkurs plastyczny pod tytułem "Maluję z Energią".

Jego celem jest promocja zaplanowanego na dzień 10 września 2016r. na terenie przyległym do hali widowiskowo - sportowej Arena, wydarzenia pod nazwą "Poznański Dzień Energii"  oraz poszerzenie świadomości energetycznej dzieci i młodzieży. Wydarzenie to będzie miało charakter pikniku rodzinnego, w trakcie którego przewiduje się szereg atrakcji, m.in gry i konkursy energetyczne z nagrodami, wystawa pojazdów wlektrycznych, strefa laboratoryjna z udziałem studentów Politechniki Poznańskiej oraz strefa dla dzieci,

Konkurs ma również wpłynąć na rozwój kreatywności uczestników oraz popularyzację działań i technik plastycznych.

Konkurs  jest skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół z terenu Poznania.

Zwycięscy mogą się spodziewać ciekawych nagród ufundowanych przez Partnerów Poznańskiego Dnia Energii. Ponadto prace, która zdobędą I miejsce zostaną wykorzystane do promocji "Poznańskiego Dnia Energii" w roku 2017.

Planowane jest również zorganizowanie wystawy stworzonej z wybranych prac w holu Urzędu Miasta na Placu Kolegiackim.

Wręczenie upominków dla laureatów oraz osób wyróżnionych nastąpi w trakcie wydarzenia "Poznański Dzień Energii" w dniu 10 września 2016 roku.

 • Lista Laureatów

Przedszkolaki:

I miejsce - Agata Wyrzykowska  z Przedszkola nr 174 "Królewna Śnieżka"

II miejsce - Antonina Gomoracka z Przedszkola nr 35 "Król Maciuś I"

II miejsce -  (równorzędne) - Kinga Chojan z Przedszkola nr 113 "Mali Sportowcy"

III miejsce - Mikołaj Boryński z Przedszkola nr 66 "Zaczarowany Ogród"

Wyróżnienia: Alicja Karpińska z Przedszkola nr 86 "Tęczowy Świat" i Michalina Wojtas z Przedszkola nr 174 "Królewna Śnieżka"

   Uczniowie klas 1-3

I miejsce - Lena Wagner ze Szkoły Podstawowej nr 7

II miejsce - Zofia Drzewiecka ze Szkoły Podstawowej nr 87

III miejsce - Maciej Gazda ze Szkoły Podstawowej nr 71

Wyróżnienia: Mateusz Kopeć ze Szkoły Podstawowej nr 87 i Zuzanna Malicka ze Szkoły Podstawowej nr 71

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział.

Wszystkie Wasze prace były pełne energii!


 • 14 marca 2016r. - odbyło sie spotkanie przedstawicieli Miasta w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych.

Obiekt ten w ostatnim roku przeszedł gruntowną termomodernizację uwzględniającą zastosowanie systemów zarządzania energią, odzysku ciepła z wentylacji, pomp ciepła czy paneli hybrydowych. Było to zatem doskonałe miejsce na spotkanie w sprawie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. W trakcie spotkania rozważano m.in. pomysł projektu dot. zarządzania energią w obiektach oświatowych. Póki co jest to pomysł i dotyczy ok. 50 obiektów oświatowych, które miałyby zostać wyposażone w systmy zarządzania energią poprawiające znacznie efektywność energetyczną tych obiektów. Spotkał się on jednak z aprobatą i mamy nadzieję, na dalszy rozwój tego projektu.


 • 20 listopada 2015r. - zawarto umowę na grupowy zakup gazu

Miasto Poznań opierając się na doświadczeniu w przeprowadzeniu grupowego zakupu energii elektrycznej jako pierwsza w Polsce gmina podjęła działania w celu utworzenia grupy zakupowej gazu. W ubiegłym roku przeprowadzono pionierski proces przygotowania dokumentów przetargowych, inwentaryzację punktów poboru gazu oraz powołano grupę jednostek miejskich. W skład grupy zakupowej weszło blisko 150 jednostek podległych Miastu Poznań, które wykorzystują gaz dla celów grzewczych w taryfach W4, W5 i W6.

W wyniku ubiegłorocznego postępowania przetargowego wybrano ofertę spółki DUON Marketing and Trading S. A., która była korzystniejsza od wcześniejszych umów taryfowych z PGNiG S.A. o około 200 tys. zł.

Sukces grupowego zakupu gazu zdecydował o kontynuacji projektu. W kolejnym postępowaniu na grupowy zakup gazu na rok 2016 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. o wartości ok. 9,9 mln zł brutto.

Oszczędności grupy w roku 2016 wynikające z zawartej umowy szacuje się na kwotę ok. 750 tys. zł w stosunku do roku bieżącego oraz ok. 900 tys. zł w stosunku do obowiązujących obecnie cen taryfowych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.


 • 9 listopada 2015r. - zawarto umowy na zakup energii elektrycznej

Spotkanie w sprawie zawarcia umów na grupowy zakup energii elektrycznej pomiędzy uczesnikami Poznańskiej Grupy Zakupowej a spółką PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie odbyło sie w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania.

W imieniu Miasta Poznań umowa zostanie zawarta przez Prezydenta Miasta Pana Jacka Jaśkowiaka, a w przypadku pozostałych uczestników odpowiednio przez Burmistrzów i Wójtów jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezesów i Dyrektorów podmiotów związanych z Miastem i Gminami.

W ramach postępowania ofertę złożyły cztery przedsiębiorstwa energetyczne, z których najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła spółka PGE Obrót S.A. Szacowane oszczędności grupy zakupowej wynikające z zawartych umów oscylują na poziomie ok. 5 mln zł w stosunku do roku ubiegłego i ok. 35 mln zł w stosunku do stawek taryfowych spółki ENEA S.A.


 • 14 października 2015r. - Poznań otrzymał wyróżnienie w konkursie ECO-MIASTO 2015.

Miasto Poznań realizuje wiele przedsięwzięć z dziedziny efektywności energetycznej. Wśród nich można wymienić takie jak:

 1. Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
 2. Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej (np. Szpital im.Strusia i domy pomocy społecznej);
 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. budynek POSUM i placówki oświatowe);
 4. Wymiana i modernizacja instalacji ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej (np. budynki Urzędu Miasta i oświatowe);
 5. Zmiana źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej (podłączenie do miejskiej sieci cieplnej);
 6. Wykonywanie audytów budynków użyteczności publicznej;
 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego (np. oświetlenie LED w ramach programu SOWA);
 8. Działania na rzecz mieszkańców (np. program "Trzymaj ciepło" i KAWKA).

ECO-MIASTO jest konkursem organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce, który ma na celu wyróżnić zaangażowanie miast w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rywalizacja miast odbywa się w czterech kategoriach:

 1. Mobilność zrównoważona,
 2. Efektywność energetyczna,
 3. Gospodarka odpadami,
 4. Gospodarka wodna.

Miasto Poznań zgłosiło aplikację przedstawiając swój dotychczasowy dorobek w zakresie efektywności energetycznej.

Na tle innych miast został on zauważony i wyróżniony w kategorii miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 000. W konkursie doceniono nasz wkład w kompleksowe podejście do zagadnienia promowania efektywności energetycznej.


 • 25 września 2015r. - NOC NAUKOWCÓW 2015 - jedyna taka noc w Europie!

Od ponad 10 lat pewnej wrześniowej nocy, każdy może stanąć ramię w ramię z naukowcem i razem z nim stworzyć coś niezwykłego. Noc Naukowców to ogólnoeuropejska impreza, za której cel organizatorzy postawili sobie zmianę wizerunku naukowca. Największe poznańskie uczelnie otwierają swoje drzwi przed wszystkimi gośćmi, którzy zechcą doświadczyć cudów nauki.

Wśród wielu atrakcji nie może zabraknąć "energetycznych akcentów". Na Politechnice Poznańskiej odbędą się następujące warsztaty i pokazy:

 1. "Koleżanko i Kolego, przyjdź i zrób prąd z niczego" - Budynek Wydziału Elektrycznego , ul.Piotrowo 3A w godzinach 17.00-20.00
 2. "Festiwal Wysokich Napięć" - Hala 23, Laboratorium Wysokich Napięć, w godzinach 16.00-22.50 (KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA)
 3. "Samochody Elektryczne i Hybrydowe-co jest pod maską?" - Hala A17/1, Laboratorium Diagnostyki Pojazdów Samochodowych w godzinach 17.00-20.45 (KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA)

Natomiast na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza będzie można zbudować swoją własną  małą elektrownię w Collegium Geographicum na ul. Dzięgielowa 27 na Campusie Morasko, w godzinach 17.00-19.45 (KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA).

 Więcej informacji: NOC NAUKOWCÓW 2015


 • Krótka relacja z wydarzenia

Noc Naukowców 2015 przeszła już do historii. W tym roku na Campusie Politechniki Poznańskiej, który odwiedziliśmy z aparatem, pojawiło się ponad 30 000 pasjonatów nauki.

Wśród atrakcji przygotowanych przez kadrę i młodych naukowców uczelni technicznej były pokazy, warsztaty, konkursy i wykłady. Odbywały się one na całym Poligrodzie, w: Centrum Wykładowym i Bibliotece Technicznej, Wydziale Elektrycznym, halach laboratoryjnych, Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii oraz na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Szereg imprez towarzyszących odbywał się na placu przed Centrum Wykładowym. Każdy z uczestników tej wyjątkowej nocy (tylko jednej takiej w Europie!) mógł zobaczyć i przetestować bolid Formuły 1 zbudowany przez studentów Politechniki, zrobić prąd z niczego, zbudować własnego robota, wziąć udział w warsztatach chemicznych i fizycznych, "zobaczyć" wysokie napięcie z bliska czy poczuć się jak pilot szybowca w symulatorze Fregaty oraz wiele, wiele innych....Największą popularnością cieszył się Fizyka Wind Show, który gromadził ponad 600 osób na każdym pokazie. Jubileuszowa edycja po raz kolejny okazała się wspaniałym widowiskiem, a nauka zyskała nowych zwolenników!


 • 12 września 2015r. w godzinach 10.00 - 14.00 na terenie Elektrociepłowni Karolin organizowana jest tzw. Ciepła Sobota z VEOLIĄ w Poznaniu. 

Na gości, którzy przybędą na to wydarzenie czeka wiele atrakcji,  w tym zwiedzanie elektrociepłowni z przewodnikiem, "Laboratorium zimna", warsztaty "Prąd z niczego" prowadzone przez naukowców i studentów z Politechniki Poznańskiej i.. tradycyjna grochówka!

Więcej informacji: Dzień Otwartych Drzwi w Elektrociepłowni Karolin


 • Krótka relacja z wydarzenia:

W sobotę, 12 września 2015r. elektrociepłownię Karolin odwiedziło ponad tysiąc osób! Zwiedzający z zainteresowaniem oglądali miejsca, urządzenia, instalacje niedostępne na co dzień dla osób postronnych, często zadawali przewodnikom dodatkowe, dociekliwe pytania.

W namiotach ekspertów nie tylko dzieci chętnie brały udział w doświadczeniach chemicznych; dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zrobienia sobie zdjęcia kamerą termowizyjną, wiele zainteresowania też budziły szczegóły eksploatacji miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie zabrakło okazji do zapoznania się z działaniami zakładowej straży pożarnej, jak zwykle można było wypróbować swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Stanowisko sportowców z WKS Grunwald oblegali chętni do wypróbowania siły swoich mięśni; każdy chciał zobaczyć przy namiocie naukowców z Politechniki Poznańskiej jak zrobić prąd z niczego, czego może dokonać ciekły azot i jakie zagadki kryją zwykłe (zdawałoby się) drewniane zabawki; olbrzymie bańki mydlane budziły zachwyt szczególnie najmłodszych gości.  Mali i nieco więksi artyści brali udział w tradycyjnym konkursie rysunkowym.

Nadwątlone siły ratowała nieodłączna grochówka, wielu chętnych wygrywało parasole w konkursie wiedzy o ekologii, a dla młodszych gości przewidziano książeczki i komiks o tematyce związanej z działalnością Veolii.