Informacje ogólne

KAWKA to ogólnopolski program, w ramach którego możliwe jest po spełnieniu określonych wymagań pozyskanie środków na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem, które można zastępowanych ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną.
Program opracowany został dla przystosowania do warunków polskich dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (Nr 2008/50/WE - Clean Air for Europe CAFE).

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach. Przedsięwzięcia nie osiągające efektów wymaganej redukcji emitowanych zanieczyszczeń na określonych obszarach nie mogą być dofinansowane.