Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956

Od dnia 03 kwietnia 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego, dotyczące przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcicie i 28 Czerwca 1956 na odcinku od dawnego Dworca PKS do ul. Kilińskiego/Krzyżowej.

Celem Konsultacji będzie będzie poznanie opinii mieszkańców Poznania, interesariuszy i Rady Osiedla Wilda na temat przedstawionego projektu, który zamieszczamy poniżej.

Głównymi założeniami inwestycji są:

- kompleksowa przebudowa układu torowo - drogowego, będącego głównym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy Centrum Miasta, Wildą i Dębcem,

- ograniczenia emisji hałasu i wibracji w ciągu trasy tramwajowej w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.,

- dostosowanie infrastruktury przystankowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności,

- promowanie komunikacji zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego: pieszego i rowerowego,

- uprzywilejowanie w organizacji ruchu dla komunikacji tramwajowej,

- stworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom.

Wszelkie uwagi i wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ztm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Inwestycji i Eksploatacji Infrastruktury, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań w terminie od 03 do 21 kwietnia 2017 r. Wnioski, które wpłyną elektronicznie lub na wskazany adres Zarządu Transportu Miejskiego po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

W celu pozyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z:

Ø      Kierownikiem Projektu -Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. tel. 61 884 20 10

Ø      Dział Inwestycji i Eksploatacji Infrastruktury Zarządu Transportu Miejskiego, tel. 61 8346 150

Konsultacje społeczne adresowane są do wszystkich mieszkańców Poznania, w szczególności mieszkańców Osiedla Wilda.

Mieszkańcy będą mogli również wyrazić swoją opinię podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, interesariuszami, ekspertami i organami Osiedla Wilda, które odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Gimnazjalno - Zawodowych nr 42 przy ul. Św. Jerzego 6/10.

Konsultacje elektroniczne potrwają od 03 do 21 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedmiotowych konsultacjach, zapoznania się z prezentacją, projektem i wyrażenia swoich opinii, uwag zarówno podczas konsultacji elektronicznych, jak również spotkania konsultacyjnego.

Zapraszamy.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej