Zakończenie etapu zbierania opinii do 'propozycji zapisów do uchwały krajobrazowej'

Szanowni Państwo,

zależy nam aby uchwała krajobrazowa, nad którą pracujemy, została przygotowana
w sposób jak najlepszy. Dlatego opublikowaliśmy propozycje zapisów do uchwały, aby dać szansę wypowiedzenia się każdemu, dla którego temat małej architektury, ogrodzeń czy tablic i urządzeń reklamowych jest ważny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, Przedsiębiorcom, Stowarzyszeniom oraz firmom reklamowym za zaangażowanie i czas poświęcony na przeanalizowanie propozycji zapisów do uchwały krajobrazowej dla miasta Poznania i sformułowanie uwag/komentarzy, które zostały do nas skierowane.

Otrzymaliśmy blisko 230 uwag (27 pism) i odbyliśmy 24 spotkania indywidualne.
(spis w załączeniu).

Obecnie analizujemy otrzymany materiał.

Załączniki


SZYLDOWNIK
czyli jak właściwie umieścić szyld informujący o prowadzonej działalności

Szyldownik, czyli poradnik skierowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą oznakować miejsce prowadzonej działalności w sposób funkcjonalny i estetyczny, zgodny z zasadami kompozycji i oczekiwaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Plastyka Miejskiego.

Szyldownik jest kolejnym materiałem towarzyszącym pracom nad projektem uchwały krajobrazowej.

Materiał dostępny w formacie pdf, ale każdy zainteresowany może otrzymać szyldownik w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Wydziału Urbanistyki i Architektury, przy pl. Kolegiackim 17, p. III. pokój 340 lub 342. Zapraszamy !

Załączniki


ODKRYJMY POZNAŃ

Opracowaliśmy propozycje regulacji dotyczące reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń. Zapoznaj się z nimi lub przedstaw nam swoje pomysły. Rozwiązania, które wspólnie wypracujemy, uporządkują przestrzeń naszego miasta i sprawią, że Poznań wypięknieje.

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania