Okres realizacji programu KAWKA BIS

Nabór wniosków odbywać się będzie każdego roku, w latach 2018 - 2020 po publicznym ogłoszeniu:

  • w 2018r. - od 27.12.2017 r. do 15.03.2018 r.
  • w 2019r. - od 2.01 do 15.03.2019 r.
  • w 2020r. - od 2.01 do 15.03.2020 r.

Po otrzymaniu dotacji trzeba ją rozliczyć do 30.IX tego samego roku kalendarzowego.
Jeżeli planuje się przebudowę uciążliwego źródła ciepła, najlepiej wyprzedzająco rozpocząć przygotowania jej w roku poprzedzającym planowane złożenie wniosku o dofinansowanie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej