Węzeł Dębiec

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Węzeł Dębiec" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się w środę, 28 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Św. Szczepana 3 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Katarzyna Derda, tel. 61/845 50 48, kontakt: Hanna Sałanowska, tel. 61/845 50 47.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej