Migrant Info Point (MIP) - informacja i wsparcie dla imigrantów w jednym miejscu

MIP jest inicjatywą ośrodka uniwersyteckiego Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowana w ramach projektu AMIGA - "Aktywni imigranci na lokalnym rynku pracy".

MIP
MIP

Bezpłatna oferta obejmuje wsparcie informacyjno-doradcze dla imigrantów. Udzielana jest informacja nt.: legalizacji pobytu, rynku pracy, zakładania działalności gospodarczej, potrzebnych dokumentów, asysty podczas wizyt w urzędach, życia codziennego w Poznaniu, leczenia, kursów języka polskiego i itd.

Konsultacje odbywają się w języku polskim, angielskim, rosyjskim.

Siedziba MIP znajduje się w budynku Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu ul. Św. Marcin 78.

Ośrodek ma swój portal informacyjny pod adresem: www.migrant.poznan.pl, gdzie obcokrajowiec może zasięgnąć informacji i porad na temat funkcjonowania w Poznaniu.

MIP ściśle współpracuje z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP. Dzięki tej współpracy z wiedzy pracowników MIP i WDGR skorzystało około 70 obcokrajowców, którzy zostali przeszkoleni z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Uczestnicy również mogli odbyć indywidualne konsultacje z doradcą.