Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ODS WDGR) uruchomiony został 1 stycznia 2012r. Oficjalne otwarcie Ośrodka miało miejsce 6 lutego 2012r.

Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 404 pok. 6.

Zadaniem ODS WDGiR jest organizacja i prowadzenie różnorodnych programów wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i firm sektora MŚP oraz organizowanie współpracy innych jednostek i instytucji obsługujących przedsiębiorców z terenu Poznania i aglomeracji poznańskiej.

OFERTA

W ofercie Ośrodka znajduje się m.in. doradztwo indywidualne i cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych.

Za świadczenie ww. usług odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (a dokładnie oddziałów: Wspierania Przedsiębiorczości i Ewidencji Działalności Gospodarczej) - pełniący rolę doradców pierwszego kontaktu oraz stale współpracujący z Ośrodkiem doradcy specjalistyczni z instytucji zrzeszonych w Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia.

Realizując przypisane mu działania, Ośrodek planuje ścisłe współdziałanie z poznańskimi instytucjami otoczenia biznesu, zrzeszonymi w Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, przede wszystkim zaś Poznańskim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości, działającym w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wszystkie usługi świadczone przez Ośrodek są bezpłatne.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej