Cmentarz przy ul. Samotnej

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych osób: ok. 9 tys.

Liczba mogił zachowanych: ok. 660

Powierzchnia: 4,2 ha

Dane na dzień 22.10.2012 r.

Cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Samotnej to w rzeczywistości dwa powstałe niezależnie od siebie przedwojenne cmentarze parafialne.

Jako pierwszy powstał około 1925 roku dla mieszkańców ówczesnej gminy Dębiec cmentarz parafialny Świętej Trójcy. W roku 1931 po drugiej stronie ulicy Samotnej został otwarty cmentarz parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

Podczas niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej zarządzanie cmentarzami przejął Niemiecki Urząd Cmentarny. W latach 1941-1942 w związku z likwidacją cmentarzy "farnego" oraz "świętomarcińskiego" Niemcy zezwolili na przeniesienie ekshumowanych szczątków na cmentarz przy ulicy Samotnej. Następnie cmentarz został zamknięty.

Z biegiem lat cmentarz ulegał coraz większej dewastacji. Znaczna ilość nagrobków została zniszczona. Najcenniejsze z zachowanych zostały przeniesione na cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i wyeksponowane wzdłuż muru cmentarza.

Więcej informacji można znaleźć w książce Macieja Czarneckiego "Dzieje nekropolii przy ulicy Samotnej w Poznaniu" oraz na stronach internetowych.

Informacje o osobach pochowanych pochodzą ze spisu osób spoczywających na cmentarzu wykonanego przez panią Janinę Król na podstawie zachowanych ksiąg cmentarnych i kościelnych oraz ze spisu z nagrobków sporządzonego przez ZGiKM GEOPOZ. Wykorzystano także informacje zawarte w wyżej wymienionej książce Macieja Czarneckiego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej