Podsumowanie prac Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za rok 2018

W roku 2018 dotychczas odbyło się 5 posiedzeń PRDPP, podczas posiedzeń poruszano następujące tematy:

I.    Posiedzenie XVII  z dnia 11 stycznia:
a.    Działania podejmowane przez Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w ramach akcji 1% - pan Łukasz Grzybak, główny specjalista ds. wolontariatu i ekonomii społecznej, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

b.    Promocja organizacji pozarządowych w Poznaniu - plany na 2018 r. - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta UMP , pan Patryk Pawełczak.
c.    Omówienie tematów na posiedzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2018.
II.    Posiedzenie XVIII z dnia 13 lutego:
a.    Przedstawienie współpracy Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami pozarządowymi - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Piotr Szczepanowski.
b.    Dotychczasowe działania związane z organizacją Poznańskiego Dnia i Tygodnia Organizacji Pozarządowych - Kierowniczka Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pani Izabela Leśniak.
c.    Dyskusja nad formą  przyszłych działań mogących zastąpić Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych.
III.    Posiedzenie XIX z dnia 29 marca:
a.    Przedsiębiorstwa społeczne działające w Poznaniu na przykładzie :
Dobrej Spółdzielni Socjalnej - Prezeska Dobrej Spółdzielni, pani Agnieszka Frankowska oraz BRAJL PUNKT PUNKT Sp. z o.o. -panowie Mariusz Koczorowski - Prezes i  Robert Wawrzyniak Dyrektor Generalny.
b.    Fundusz wkładów własnych. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami -Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Projektów, pan Piotr Izydorski.
IV.    Posiedzenie XX z 16 kwietnia:
a.    Współpraca Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych z organizacjami pozarządowymi, zakres współpracy oraz plany rozwoju współpracy - zastępca Dyrektora Wydziału - pan Przemysław Markowski, specjalista Bartłomiej Sita oraz pani Maria Łazarz z Rady Osiedla Łazarz.
b.    Funkcjonowanie komisji konkursowych - dyskusja na temat funkcjonowania komisji z uwzględnieniem odpłatności - Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pani Małgorzata Cieślak.
V.    Posiedzenie XI z dnia 29 maja:
a.    Wydział Oświaty - zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, plany rozwoju współpracy - kierowniczka Oddziału Rozwoju Edukacji i Relacji Zewnętrznych pani Eliza Maralecka i pani Kamila Pogorzelska.
b.    Sprawozdanie z Programu Współpracy za 2017 rok - Oddział Koordynacji Współpracy z organizacjami pozarządowymi, pani Renata Lewicka.
c.    Roczny Program Współpracy na 2019 - dyskusja na temat założeń - Oddział Koordynacji Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pani Małgorzata Cieślak.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej