KDO przy Wydziale Oświaty

Zgodnie z wnioskiem organizacji pozarządowych utworzono Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.

Przewodniczącym na rok 2019 został Michał Jan Kosicki, Stowarzyszenie "Akademia Myśli", mail: kdo.oswiata@gmail.com

Wiceprzewodniczący:

- Edyta Czernecka, Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR;

- Magdalena Antoniewicz, Stowarzyszenie Poznańska Akademia Rozwoju;

Krzysztof Gmerek, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego.

Członkowie:

1. Wydział Oświaty - Dyrektor Przemysław Foligowski

2. Wydział Oświaty - Eliza Malarecka

3. Automobilklub Wielkopolski

4. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY

5. Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR

6. Fundacja Małymi Oczami

7. Fundacja Pomocna Mama

8. Fundacja Słoneczne Ranczo

9. Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS

10. Lokalna Grupa Działania Progres

11. Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

12. Polski Związek Chórów i Orkiestr

13. Stowarzyszenie "Akademia Myśli"

14. Stowarzyszenie ASTER

15. Stowarzyszenie "Gloria in Musica"

16. Stowarzyszenie "Lepszy świat"

17. Stowarzyszenie Poznańska Akademia Rozwoju

18. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

19. Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - KDO przy Wydziale Oświaty
  • Posiedzenia KDO