KDO przy Wydziale Oświaty

Zgodnie z wnioskiem organizacji pozarządowych utworzono Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.

Przewodniczącą Komisji na rok 2017 wybrana została Pani Edyta Czernecka (Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR, tel. 505 25 15 10, mail:kdo_oswiata@gmail.com)

Prezydium:

Aleksandra Dmitrzak

Magdalena Antoniewicz

Krzysztof Gmerek

Ireneusz Lesiński

Członkowie:

Wydział Oświaty - Dyrektor Przemysław Foligowski

Wydział Oświaty - Eliza Malarecka

Wydział Oświaty - Kamila Pogorzelska

Archidiecezja Poznańska

Automobilklub Wielkopolski

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY

Fundacja "Edukacja dla Przyszłości"

Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR

Fundacja "Familijny Poznań"

Fundacja Małymi Oczami

Fundacja Pomocna Mama

Fundacja Słoneczne Ranczo

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS

Lokalna Grupa Działania Progres

Fundacja Villa Montessori

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Stowarzyszenie "Akademia Myśli"

Stowarzyszenie AMBITIO

Stowarzyszenie ASTER

Stowarzyszenie "Gloria in Musica"

Stowarzyszenie "Lepszy świat"

Stowarzyszenie Na Tak

Stowarzyszenie Poznańska Akademia Rozwoju

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Wyborcza POZNANIACY 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Terminy posiedzeń w 2017 roku:

  • 26 kwietnia
  • 7 czerwca
  • 20 września
  • 22 listopada

Posiedzenia odbywają się o godzinie 16.00

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - KDO przy Wydziale Oświaty
  • Posiedzenia KDO