KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

**************


Przewodniczącą KDO na rok 2016 została wybrana Pani Justyna Ochędzan  (Wielkoposka Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, tel. 61 85 30 930, mail: justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl)

Prezydium:

Pani Agnieszka Frąckowiak - Stowarzyszenie Psyche Soma Polis

Pani Marta Stafaniak-Łubianka - Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu

Pan Mariusz Zielaskowki - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Członkowie:
Automobilklub Wielkopolski
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty
Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"
Fundacja Animatornia
Fundacja Aktywności Lokalnej
Fundacja Correctio Civitas
Fundacja Dobrze Że Jesteś
Fundacja Dziecko w Centrum
Fundacja Pomocy Osobom Ubogim
Fundacja WIELSPIN-REHA Centrum Progres
Fundacja Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przez Sporty Wodne "HANDI"
Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
Pogotowie Społeczne
Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska
Poznański Oddział Ogólnopolski Stowarzyszenie Optymalnych
Poznańskie Towarzystwo "Amazonki"
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "Bartek"
Stowarzyszenie Instytut Zdrowego Odżywiania
Stowarzyszenie "Kamienica Obywatelska Bukowska 27"
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Stowarzyszenie "Koniczynka"
Stowarzyszenie "Lajkonik"
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg
Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"
Stowarzyszenie Monar WCPB Rożnowice
Stowarzyszenie My-Poznaniacy
Stowarzyszenie Na Tak
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sokoły"
Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej "Enklawa"
Stowarzyszenie Wydawnicze "Barki"
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON"
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorych na Alzheimera
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera
ZHP Chorągiew Wielkopolska
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich
Stowarzyszenie Psyche Soma Polis
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe
Fundacja "Szansa na Lepsze Jutro"
Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą "VICTORIA"
Polskie Centrum Mediacji
Fundacja Pomocna Mama
Stowarzyszenie Absolwenci na Walizkach
Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka
Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej Rezerwat
Stowarzyszenia Grupa Stonewall

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Magdalena Pietrusik-Adamska
Mariusz Zielaskowski
Elżbieta Dybowska
Alicja Szcześniak
Danuta Resztak

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Posiedzenia KDO