Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Konsultacje
Konsultacje

Termin konsultacji: 5 do 20 września 2018 roku.
W załączeniu przekazujemy:
1. Ogłoszenie konsultacji ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu udziału w konsultacjach
2. Formularz konsultacji
3. Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2019

Załączniki