Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, piętro 3

Izabela Leśniak
Kierownik Oddziału
pokój: 306

tel. 61 878 57 96
e-mail: izabela_lesniak@um.poznan.pl

Zuzanna Kwiatkowska
Stanowisko ds. komunikacji i planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój: 305

tel. 61 878 57 30
e-mail: zuzanna_kwiatkowska@um.poznan.pl

Krzysztof Napierała
Stanowisko ds. komunikacji i planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój: 305

tel. 61 878 57 34
e-mail: krzysztof_napierala@um.poznan.pl