Poznański Wolontariusz Roku

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku jest przedsięwzięciem mającym na celu promowanie wolontariatu oraz wyróżnianie i nagradzanie osób oraz organizacji szczególnie zaangażowanych w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców.

W 2016 roku odbyła się siedemnasta edycja, w ramach której Kapituła Konkursu wybierała wolontariuszy w pięciu kategoriach: młodzieżowej (do 19 lat), indywidualnej, 50+, zespołowej oraz wolontariat pracowniczy.

Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czekają nagrody finansowe, okolicznościowy czek, statuetka oraz list gratulacyjny. Wielu laureatów z poprzednich lat podkreśla jednak, że ważniejsza niż sama nagroda finansowa jest satysfakcja, poczucie dowartościowania oraz wiarygodność, jaką daje możliwość posługiwania się tytułem Poznański Wolontariusz Roku. Łatwiej jest bowiem rekrutować nowych wolontariuszy, docierać do potencjalnych sponsorów czy mediów.

Dzięki temu, że konkurs kończy uroczysta gala wzbogacona o część artystyczną pełni on rolę ważnego wydarzenia integrującego środowisko poznańskich wolontariuszy, jest także przestrzenią do zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń czy nawiązywania współpracy.