Skład osobowy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

W skład Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 - 2022 wchodzą:

1) czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania:

a) Agnieszka Lewandowska,

b) Henryk Kania,

c) Przemysław Alexandrowicz,

d) Pawel Sowa.

2) czworo przedstawicieli Prezydenta Miasta:

a) Andrzej Białas,

b) Justyna Makowska,

c) Magdalena Pietrusik-Adamska,

d) Marzena Warchoł,

3) dziesięcioro przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) Ewa Gałka,

b) Łukasz Garczewski,

c) Justyna Kalina Ochędzan,

d) Maciej Walczak,

e) Rafał Zawadzki,

f)  Paweł Gogołek,

g) Marcin Halicki,

h) Jakub Kotnarowski,

i) Aleksandra Orchowska;

j) Anna Maria Szymkowiak.

Prezydium Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

  • Przewodniczący - Łukasz Garczewski
  • Zastępcy - Ewa Gałka i Jakub Kotnarowski