Skład osobowy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

W skład Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016 - 2019 wchodzą:

1) czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania:

a) Agnieszka Lewandowska - radna Miasta Poznania,

b) Henryk Kania - radny Miasta Poznania,

c) Przemysław Alexandrowicz - radny Miasta Poznania,

d) Pawel Sowa - radny Miasta Poznania.

2) czworo przedstawicieli Prezydenta Miasta:

a) Andrzej Białas - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego ,

b) Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury,

c) Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,

d) Marzena Warchoł - Główny Specjalista w Wydziale Sportu.

3) dziesięcioro przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) Ewa Gałka - przedstawicielka organizacji pozarządowych,

b) Łukasz Garczewski - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

c) Andrzej Górczyński - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

d) Tomasz Kujaczyński - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

e) Rafał Zawadzki - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

f) Edyta Czernecka - przedstawicielka organizacji pozarządowych, reprezentantka Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty,

g) Paweł Gogołek - przedstawiciel organizacji pozarządowych, reprezentant Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury,

h) Marcin Halicki - przedstawiciel organizacji pozarządowych, reprezentant Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych,

i) Krzysztof Mączkowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych, reprezentant Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska,

j) Aleksandra Orchowska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, reprezentantka Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Skład osobowy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji
  • Zmiany składu PRDPP