OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Badzińska Sylwia, Ellmann Joanna, Hoffmann Agnieszka, Janowski Andrzej, Kosiedowski Wojciech, Koszal Dorota, Kowalczyk Paweł, Krupa Dawid, Łukarska Janina, Marciniak Damian, Michalak-Pietkiewicz Agnieszka, Modrzyński Roman, Naradowski Tomasz, Nowak Maciej, Pakuła Marcin, Pawelczyk Szymon, Skurzyński Jakub, Smirnow Amadeusz, Stecka Klaudia, Sterczewski Franciszek, Szeszuła Beata.

Skład Zarządu Osiedla

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz (Przewodnicząca Zarządu), Sylwia Badzińska (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Roman Modrzyński (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Joanna Ellmann, Wojciech Kosiedowski, Franciszek Sterczewski, Beata Szeszuła.

Przewodniczący Rady Osiedla

Andrzej Janowski

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Wyspiańskiego 27, tel. 866 42 26, 866 47 34 w. 45
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Św. Łazarz
Email: Osiedle_Lazarz@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1068/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1124/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla