Zasady zwrotu kosztów dowożenia uczniów do placówek

Zasady zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek realizujących obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub opiekunowi prawni szczegółowo omawia zarządzenie nr 605/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2017r. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zwrotu kosztów dowożenia uczniów do placówek pod numerem telefonu 061 878 43 67.

Załączniki