Zasady zwrotu kosztów dowożenia uczniów do placówek

Zasady zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek realizujących obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub opiekunowi prawni szczegółowo omawia zarządzenie nr 374/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 czerwca 2015r. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zwrotu kosztów dowożenia uczniów do placówek pod numerem telefonu 061 878 43 67.

Załączniki