Zasady zwrotu kosztów dowożenia uczniów do placówek

Uwaga!

1 sierpnia 2018 roku weszło w życie Zarządzenie nr 537/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, realizujących wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Treść Zarządzenia oraz druki do pobrania (wniosek, umowa, rozliczenie) dostępne na stronie BIP pod adresem: http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/537-2018-p,NT0014E1EA/