Konkurs na zajęcia dodatkowe trwa!

Wydział Oświaty  przypomina o trwającym naborze  wniosków na konkurs na zajęcia dodatkowe w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań.
W załączeniu znjajdą Państwo zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania, regulamin oraz wzory zgłoszeń.

Konkursy
Konkursy

Przypominamy, że w obszarze I dodatkowo punktowane będą te wnioski, które nawiązywać będą do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Wnioski z obszaru II dotyczące projektów antydyskryminacyjnych i przeciwdziałających wykluczeniu będą dodatkowo punktowane za współpracę z innymi instytucjami.  

Załączniki