Szkoła na Umultowie- informacji ciąg dalszy....

Szanowni Państwo!

Po spotkaniu z mieszkańcami rejonu Radojewo, Umultowo i Morasko w sprawie nowej szkoły na Umultowie serdecznie dziękujemy za liczną Państwa obecność, zadawane pytania i zgłaszane propozycje.

Wszystkie kwestie zgłaszane na spotkaniu będą przekazane również dyrektorowi placówki  po rozstrzygnięciu procedury konkursowej na to stanowisko.

Komisja konkursowa dokona wyboru Kandydata w dniu 29 marca 2018r.

Zgodnie z prośbą skierowaną do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, po wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, Wydział Oświaty zorganizuje spotkanie z nowowybranym dyrektorem.

O terminie i miejscu tego spotkania poinformujemy w późniejszym czasie.

Umultowo
Umultowo

W załączeniu prezentacje ze spotkania w dniu 8 marca br.

Wydział Oświaty, I oddział organizacji szkół i placówek oświatowych.

Załączniki